Középiskolai tanulmányaimat a Vasvári Pál Gimnázium ének-zene tagozatán végeztem, mely meghatározta további pályafutásomat.

A gimnázium elvégzése után a Bessenyei György Tanárképző Főiskola matematika – ének-zene szakára jelentkeztem, mely elvégzése után a Tolcsvai Általános Iskolában kezdtem el dolgozni.

Innen a Kálmánházi Általános Iskolába mentem másfél év után, ahol négy és fél évet töltöttem el. Közben elvégeztem az informatika szakot levelező tagozaton.

Pályafutásom következő állomása Újfehértó volt, ahol az iskolánk megszűnéséig dolgoztam. 11 éven keresztül tanítottam matematikát, ének-zenét és informatikát, és ezzel egy időben néhány évig a helyi gimnáziumban óraadóként ének-zenét.

2009-ben kerültem ide az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium intézményébe, ahol informatikát, matematikát és ének-zenét tanítok.

2011-ben végeztem el a mesterképzést a Debreceni Egyetem informatika-tanári szakán.