Technikum

Érettségizz nálunk!

Tanulj technikumban!
Technikumi képzés 5 év nappali tagozaton

Tovább olvasom

Szakképző iskola

Tanulj szakmát nálunk!

Szakközépiskolai képzés 3 év nappali tagozaton

Tovább olvasom

Kollégium

2020/2021-es tanév

Kollégiumi férőhelyet tudunk biztosítani minden nálunk tanuló diáknak.

Tovább olvasom

Bizonyítványosztás

Kedves Diákok!

A 2019/2020-as tanévet az eddigiektől eltérő formában zárjuk. A táblázatban megtekinthető, melyik osztálynak, mikor van a bizonyítványosztása.

Bizonyítványosztás

ISKOLAI ÉS KOLLÉGIUMI ÉTKEZTETÉS

étkeztetés

Minden kollégistának és étkezést igénylő nem kollégista tanulónak meg kell igényelnie a kollégiumi/iskolai étkezést.

www.kozim.hu

honlapon az ÉTKEZÉS menüpont alatt megtalálható minden nyomtatvány. A nyomtatványok itt is elérhetőek. Ha valakinek jár kedvezmény az érvényes határozat minden oldalát csatolni kell. A jelentkezést és a kedvezményt igazoló dokumentumokat csak postán a Közintézményeket Működtető Központ 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1. címre, vagy személyesen bedobva a KÖZIM postaládájába.

Érdeklődés telefonon: 42/512-835

Elérhető dokumentumok:

Tanévkezdési tájékoztató 2020-2021-es tanév-Szülőknek

NY-2._étk.igénybejelentő-KÖZÉPISK._2020.09.01-től

NY-4._étk.igénybejelentő-KOLLÉGIUM-KÖZÉPISK._2020.09.01-től

NY-5._étk.igénybejelentő-KOLLÉGIUM-SPORT_2020.09.01-től

Kedvezmény esetén:

NY-6._TÁMOGATÁS igénybejelentő-Iskolák_2020.09.01-től

NY-7._TÁMOGATÁS igénybejelentő-Kollégiumok_2020.09.01-től

Adatváltozások esetén:

NY-8._étk.-ADATVÁLTOZÁS bejelentő-Iskolák_2020.09.01-től

NY-9._étk.-ADATVÁLTOZÁS bejelentő-Kollégiumok_2020.09.01-től

Lemondás esetén:

NY-10._étk.-LEMONDÁS bejelentő_2020.09.01-től

Visszafizetési kérelem:

NY-11._étk.- térítési díj VISSZAFIZETÉSéhez kérelem_2020.09.01-től

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2020. MÁJUS 31.

Beiratkozás a 2020/2021-es tanévre

Tájékoztató szülők számára a 2020/2021-es tanévre történő beiratkozásról

Tisztelt Szülők!
A járványveszély sajnos szükségessé tette az iskola és a szülő személyes találkozásának minimalizálását. Ezért az idei évben a szülő választhat a beiratkozás online módja vagy a személyes megjelenés között.
Tájékoztatónkban leírtuk, milyen módon történik az online beiratkozás. Kérjük, lehetőleg ezt a módot válasszák, természetesen, ha erre nincs lehetőségük, az iskola minden segítséget megad a beiratkozáshoz.
Ha a személyes megjelenés mellett döntenek a beiratkozás beosztását az online beiratkozók számának ismeretében pontosítani fogjuk. Ezért a beiratkozást megelőző napokban kérjük, látogassák meg honlapunkat.
Az alábbiakban leírtuk a szülők teendőit mind a két esetben.

Szülők teendői online beiratkozás esetén:
Az e-Ügyintézés felületén 2020. június 15-től megnyílik a lehetőség a szülők részére, hogy gyermekeik adatait beküldjék a középiskolába a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) folyamat segítségével. Kérjük, hogy a gyermekeik adatait a KRÉTA rendszerbe felölteni szíveskedjenek 2020. június 17-ig.
Az adatbeküldésre kétféle lehetőség van:
a) A szülő az általános iskolai gondviselői azonosítójával és jelszavával bejelentkezik az általános iskola e-Ügyintézés felületére. Ekkor a rendszer betölti a tanuló általános iskolai KRÉTA rendszerében lévő személyes adatait a felületre, amelyet a szülő ellenőriz, és ha kívánja, módosíthatja, kiegészítheti azokat.
b) A szülő az e-Ügyintézés felületen (https://eugyintezes.e-kreta.hu/) keresztül ideiglenes regisztráció létrehozásával belép a BKI felületre. Itt kitölti a gyermek személyes adatait, lakcím adatait, a törvényes képviselők adatait, illetve a beiratkozáshoz szükséges adatokat.

Mindkét esetben a szülő a felületen kiválasztja az intézményt, ahová a gyermeke felvételt nyert. Az e-Ügyintézés felületén betöltött/beírt oktatási azonosító, illetve név, születési hely és idő alapján a szoftver a kiválasztott középiskola KRÉTA rendszerébe betöltött KIFIR adatok között megkeresi és azonosítja a tanulót. Amennyiben megtalálja a tanulót, a rendszer fogadja a beküldött adatokat, és legenerálja a nyomtatványokat. Amennyiben a szülő által megadott adatok alapján a rendszer nem találja meg a tanulót a kiválasztott iskola adatbázisában, akkor az e-Ügyintézés felületén egy üzenet jelenik meg a szülő részére, amely felhívja a figyelmet az adatok pontosítására. Amennyiben helyesen adta meg az adatokat, akkor a szülő vegye fel a kapcsolatot az érintett iskolával. A szülők / törvényes képviselők csak azon iskolában találják meg gyermekük adatait, ahová a gyermek felvételt nyert. A szülő megteheti, hogy a dokumentumokat kinyomtatja, és az aláírt dokumentumok másolatát feltölti az e-Ügyintézés dokumentumok blokkjába, amely másolatok az adatokkal együtt kerülnek át az iskola felületére. A beiratkozáskor történő személyes megjelenés esetén az eredeti, aláírt példányokat magával tudja vinni a szülő . Amennyiben nem tudja kinyomtatni a szükséges dokumentumokat, ebben az esetben az iskola feladata ezt elvégezni.

Szülők teendői személyes megjelenés esetén:
A beiratkozásra kérem, hozzák magukkal:
– a felvételről szóló értesítést
– általános iskolai bizonyítványt
– személyazonosító igazolványt
– lakcímet igazoló igazolványt (nem magyar állampolgárság esetén a jogszerű tartózkodást lehetővé tevő okmányok pl.: tartózkodási engedély)
– adóazonosító kártyát
– TAJ kártyát
– Okmányiroda által kiállított fényképes NEK-azonosító adatlapot, a diákigazolvány igényléshez. (ha postán még nem küldte be)

A beiratkozás időpontjai, beosztása személyes megjelenés esetén:
2020. június 22.

 • 8:00 9.A Informatika
 • 10:30 9.B Közlekedés, szállítmányozás és logisztika
 • 13:00 9.C Sport

2020. június 23.

 • 8:00 9/1 Víz- és csatorna-rendszerszerelő, Központifűtés- és gázhálózatrendszer szerelő
 • 10:30 9/2 Épület- és szerkezetlakatos, Gépi és CNC forgácsoló
 • 13:00 9/3 Hegesztő, Ipari gépész (Ipar szakmairány)

2020. június 24.

 • 8:00 9/4 Kőműves, Burkoló
 • 10:30 9/5 Festő, mázoló, tapétázó, Ács
 • 13:00 9/6 Karosszérialakatos, Járműfényező

Kérjük a kedves szülőket, hogy a beiratkozással kapcsolatban felmerülő problémákat küldjék el iskolánk e-mail címére.
Kollégiumi elhelyezés iránt igényüket elektronikusan jelezhetik az iskola honlapján a Kollégium/Felvétel fül alatt található jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével az iskola@inczedy.sulinet.hu címre vagy személyesen a beiratkozáson.

Ballagás 2020

Kedves Ballagó Diákjaink!
Ma lenne a ballagásotok. Fogadjátok helyette szeretettel ezt a rövid összeállítást

Tájékoztatás intézményi gyermekétkeztetés igényléséről

Tisztelt Szülő / Gondviselő!

Amint az ismert, a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével veszélyhelyzetet kihirdetéséről döntött Magyarországon, ezt követően rendkívüli iskolai tanítási szünet elrendelésére került sor.

Az Önkormányzat – a gyermekek érdekeit, szükségleteit figyelembe véve – az arra jogosultak részére a különleges jogrend időszaka alatt is megszervezi a gyermekétkeztetést.

Fentiek alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy az intézményi gyermekétkeztetés igénylésére (EBÉD) továbbra is lehetőség van. Általános iskolásoknak lehetőségük van tízórait és uzsonnát is kérni. A 2019/2020-as tanévre étkeztetésre korábban leadott igények a veszélyhelyzet kihirdetését követő tanítási naptól törlésre kerültek. Aki továbbra is szeretné, hogy gyermeke részére biztosítsuk az étkezést – változatlan térítési díjak mellett, és a jogszabály szerint járó kedvezmények (ingyenesség, 50 % -os térítési díj) változatlan igénybevételével – , annak jeleznie kell a Közintézményeket Működtető Központ felé 2020.03.26. (csütörtök) 9.30-ig az alábbi e-mail címen, vagy telefonon:

Ezt követően minden héten csütörtök 9.30-ig jelezhető lemondás vagy új igénylés.

Az igénylésben szerepeltetni kell az alábbi adatokat:

 • szülő / gondviselő neve
 • gyermek neve, iskolája neve, osztálya
 • az igényelt étkezési forma megnevezése (EBÉD, TÍZÓRAI, UZSONNA)
 • szülő / gondviselő telefonszáma

A megrendelt étel egyszer használatos edényben történő elvitelére a kijelölt átvételi helyekről – melyekről később adunk tájékoztatást, 2020. 04.01 – től hétköznapokon van lehetőség 11.00 és 12.00 óra között.

A térítési díjak kiszámlázása, és befizetése a korábbi rendnek megfelelően történik.

Tájékoztatom továbbá, hogy személyes ügyfélfogadás Közintézményeket Működtető Központban jelenleg szünetel.

 

Nyíregyháza, 2020.03.24.

 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

A koronavírus járvány terjedése miatt a kormány az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött.

Az új munkarendben 2020. március 16-tól, azaz a mai naptól a tanítás online felületeken folyik a Nyíregyházi Szakképzési Centrum minden tagintézményében. Ez egy más tanulástechnológiai lehetőség, nem szabadidő. Az oktatás a továbbiakban is zavartalanul folytatódik.

Minden diákot az osztályfőnöke, szaktanára keresni fog a teendőkkel kapcsolatban. A tananyagot elsősorban elektronikus úton juttatjuk el a tanulók felé. A házi feladatot az e-Kréta rendszerben teszik közzé a szaktanárok. További segédanyagokat az iskolák illetve a szaktanárok által megválasztott digitális platformon fogjuk megosztani. A számonkérés formájáról a tanulókat ugyancsak elektronikus formában értesíteni fogják a szaktanárok. Az érdemjegyeket az e-Kréta rendszerben fogjuk megjeleníteni.

Az iskolák hétfőtől csütörtökig 8:00-16:30 között, pénteken 8:00-14:00 között tartanak nyitva. Kérünk mindenkit, hogy az adott tagintézmény felkeresése előtt az iskola telefonszámán érdeklődjenek ennek menetéről!

Az új munkarend kialakítására létrehoztuk a Nyíregyházi Szakképzési Centrum vezetőiből és a tagintézmények igazgatóiból álló Operatív munkacsoportot, melynek feladata kidolgozni a tantermen kívüli digitális munkarend egységes szabályait.

A kapcsolattartás érdekében kérjük Önöket, hogy folyamatosan kísérjék nyomon az e-Kréta rendszert, valamint a Centrum és a tagintézmények honlapjait, Facebook felületeit.
Számítunk az Önök együttműködésére. Köszönjük megértésüket!
Kérdésével, észrevételével forduljon hozzánk bizalommal az alábbi e-mail címen: centrum@nyiregyhaziszc.hu

Nyíregyháza, 2020. 03.16.
Gurbánné Papp Mária főigazgató

A koronavírus miatti új munkarend bevezetése

Tisztelt Szülők!
Kedves Tanulók!

A koronavírus járvány terjedése miatt a Kormány “A koronavírus miatti új munkarend bevezetéséről a köznevelési és szakképzési intézményekben” című 1102/2020 számú határozatában az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött.
2020. március 16. napjától az oktató-nevelő munka tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. Ez azt jelenti, hogy az új munkarendben a tanulók részére tilos az intézmények oktatási célú látogatása.
Ezért minden tanulót arra kérünk, hogy 2020. március 16-án hétfőtől kezdve maradjon otthon és figyelje a KRÉTA alkalmazásban megjelenő tájékoztatásainkat. Itt megjelennek majd az otthon elsajátítandó tananyagok és a beadandó feladatok, amelyeket a visszaküldésük után értékelünk.
A tantermen kívüli, digitális munkarend időtartama alatt a tanulók lehetőleg kerüljék a nagyobb csoportos találkozásokat, közös programokat.
Kérjük a tanulóinkat és a szülőket, hogy együttműködésükkel segítsék elő a tanév eredményes befejezését!

Köszönettel:
Gazda Sándor Mihály
igazgató

Kedves kollégista diákok, kedves szülők!

2020. március 16-tól a diákok nem látogathatják az iskolát.
 
Ugyanakkor lehetőséget biztosítunk arra, hogy a kollégiumban maradt, az otthoni tartózkodáshoz szükséges holmikat a diákok elvigyék.
 
Ezért az Inczédy kollégiumban hétvégi ügyeletet tartunk.
Az ügyelet ideje:
– 2020. március 14 szombat 14:00-20:00
– 2020. március 15 vasárnap 8:00-20:00
Az ügyelet ideje alatt csak a szükséges holmik elvitelére van lehetőség.
Teljes kiköltözésről nincs szó!
 
Bármilyen kérés, probléma esetén hívható:
Juhász Ernő +36-70-199-5610