Közzétételi lista

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet alapján

 1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató:
  pdf
 2. a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
  pdf
 3. a térítési díj és a tandíj mértékét, az igénybe vehető kedvezményeket, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételeit is,
  pdf
 4. a szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét,
  Intézményünkben nem volt ilyen vizsgálat.
 5. a szakképző intézmény nyitvatartásának rendje:
  Iskolánk jellegéből adódóan tanulóink elméleti és gyakorlati képzésben vesznek részt. Az iskola nyitvatartása szerint az iskola épületei szorgalmi időben:
  Hétfőtől – Péntekig 6:00 órától – 20:00 óráig használhatóak
  Az éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:pdf
 6. a szakképző intézmény szakmai programját, szervezeti és működési szabályzatát és házirendjét,
  1. szervezeti és működési -szabályzat
  2. hazirend
  3. pedagógiai programot
 7. a betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettségét és szakképzettségét,
  pdf
 8. az osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát,
  pdf
 9. a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat,pdf
 10. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsga tervezett idejét,
 11. – évenként feltüntetve – az érettségi vizsga átlageredményeit,link
 12. az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetősége:
  A tanórán kívüli foglakozásokat (korrepetálás, diákkör, tömegsport stb.) a délutáni nyitva tartás végéig kell megszervezni.
  link

A szakképző intézmény hivatalos neve:

Nyíregyházi SZC Inczédy György Szakképző Iskola és Kollégium

A szakképző intézmény alapító okirata:

Alapitó okirat