Ösztöndíjról

Tájékoztató tanulmányi ösztöndíjról

A Kormány minden évben meghatározza azon szakmákat, amelyekre a fenntartó korlátozás nélkül beiskolázhat, költségvetési hozzájárulásra korlátozás nélkül jogosult, valamint azokat a hiányszakmákat, amelyekben tanuló diákok tanulmányi ösztöndíjra jogosultak (hiányszakma).

A tanulmányi ösztöndíj mértékét a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról szóló 252/2016. (VIII. 24.) kormányrendelet határozza meg. A cél a hiány-szakképesítések körében tanuló, első szakképesítés megszerzésére irányuló, nappali rendszerű képzésben részt vevő tanulók támogatása

Az ösztöndíj mértéke szakközépiskolai tanulmányok esetében az első szakképzési évfolyam (aza 9. évfolyam) első félévében tanulónként egységesen 10 000 Ft/hó.
Az első szakképzési évfolyam második félévétől kezdődően, és a további félévekben, ha a tanulmányi átlageredmény:

  1. 2,51 és 3,0 között van, az ösztöndíj mértéke 10 000 Ft/hó;
  2. 3,01 és 3,5 között van, az ösztöndíj mértéke 15 000 Ft/hó;
  3. 3,51 és 4,0 között van, az ösztöndíj mértéke 20 000 Ft/hó;
  4. 4,01 és 4,5 között van, az ösztöndíj mértéke 27 000 Ft/hó;
  5. 4,51 és 5,0 között van, az ösztöndíj mértéke 35 000 Ft/hó.

 

A július és augusztus hónapokra folyósított ösztöndíj mértéke megegyezik a tanév második félévében folyósított ösztöndíj mértékével, tehát az ösztöndíj a nyári szünetben is jár.
Az iskolákban folyó támogatott képzések illetve hiányszakmák fel vannak tüntetve a tagozatoknál.