Aktuális beiskolázás

 

ím: 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53.  •  OM azonosító: 203045 004

Telefon: (42) 512-320

Igazgató: Gazda Sándor Mihály  •  Pályaválasztási felelős: Boros Tibor

Honlap: www.inczedy.hu  •  E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu

 

A 2020-2021-es tanév tervezett beiskolázása

 

Iskolánkban felvételi vizsgát nem tartunk, a felvétel alapja az általános iskolai bizonyítvány 7. év végi és 8. félévi összes tantárgyi osztályzat átlaga. Sikeres felvétel esetén a beiratkozás előtt szakmai egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges. Iskolánkban angol nyelven folyik az idegen nyelv oktatása. A Kollégiumot minden igénylőnek biztosítunk.

Technikum

Képzési idő: 5 év, a képzés érettségi és szakmai vizsgával zárul

 

Belső kód

Szakmacsoport

Ágazat

13. évfolyamon szerezhető OKJ-s szakképesítések

411 7. Informatika XIII. Informatika 54 481 09

Informatikai rendszer- és alkalmazás üzemeltető technikus

412 13. Közlekedés XL. Közlekedés, szállítmányozás és logisztika 54 841 13

Logisztikai technikus

(Logisztika és szállítmányozás szakmairány)

413 3. Oktatás XXXVII. Sport 54 813 02

Sportedző-sportszervező

Szakképző iskola
Képzési idő: 3 év, a képzés szakmai vizsgával zárul

Belső kód

Szakmacsoport

Ágazat

Választható szakmák

OKJ szakmaszám

431 5. Gépészet VIII. Épületgépészet Víz- és csatorna-rendszerszerelő 34 582 12
433 5. Gépészet VIII. Épületgépészet Központifűtés- és gázhálózatrendszer szerelő 34 582 09
435 5. Gépészet IX. Gépészet Épület- és szerkezetlakatos 34 582 03
439 5. Gépészet IX. Gépészet Gépi és CNC forgácsoló 34 521 15
436 5. Gépészet IX. Gépészet Hegesztő 34 521 06
438 5. Gépészet IX. Gépészet Ipari gépész (Ipar szakmairány) 34 521 16
441 9. Építészet XVI. Építőipar Kőműves 34 582 14
445 9. Építészet XVI. Építőipar Burkoló 34 582 13
443 9. Építészet XVI. Építőipar Festő, mázoló, tapétázó 34 582 04
442 9. Építészet XVI. Építőipar Ács 34 582 01
451 13. Közlekedés XXII. Közlekedésgépész Karosszérialakatos 34 525 06
452 13. Közlekedés XXII. Közlekedésgépész Járműfényező 34 525 03

www.inczedy.hu                              www.nyiregyhaziszc.hu

 Az iskola célja: Általános műveltséggel és korszerű szakmai ismeretekkel rendelkező szakemberek nevelése az építőiparban, gépészetben, közlekedésben, informatikában, kereskedelemben érdekelt szervezetek részére, valamint tanulóink felkészítése a felsőfokú intézményekben való tanulásra.

Kiemelt feladatnak tekintjük:

  • a magyar- és egyetemes kultúra értékeinek elsajátítását;
  • az idegen nyelvi képzést;
  • a tanulók szakmai felkészítését, a vállalkozói szemlélet formálását, a képességek kialakítását;
  • az önfejlesztés és önmegvalósítás képességeinek kialakítását;

 

 

2020/2021-es tanévben tervezett 5 éves képzések.

Informatika: A sikeres érettségi vizsga után betölthető munkakör:

Érettségi után: Informatikai rendszer- és alkalmazás üzemeltető technikus: az informatikai, hálózati ismeretei birtokában részt vesz a munkahely infokommunikációs hálózatának kialakításában és működtetésében. Együttműködésre képes a rendszerszervezőkkel, szoftverfejlesztőkkel.

Közlekedés, szállítmányozás és logisztika:

Érettségi után a Logisztikai technikus: rendelések, beszerzések, értékesítés (termék, szolgáltatás) lebonyolítását, nemzetközi szállítással, szállítmányozással kapcsolatos ügyintézői tevékenységek, raktári, árutovábbítási feladatok ellátását végzi, folyamatos kapcsolatot tart a partnerekkel, ügyfelekkel.

Sportedző-sportszervező Célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok rövid-, közép- és hosszú távú felkészítését és versenyeztetését. Megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrendszer-ismereteit, játék- és versenyszabályait. Értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket és teljesítőkészségüket

A 2020/2021-es tanévben tervezett 3 éves képzésben választható szakmák.

Víz és csatorna-rendszerszerelő szakképesítés: tervek alapján különböző csőanyagokból víz, tűzivíz, csatorna, közmű és technológiai hálózatokat épít ki. Egyedi és központi berendezési tárgyakat, használati meleg víz termelőket, hőcserélőket, csapolókat és szerelvényeket szerel fel, épít be. Nyomáspróbát végez és feltölti, nyomás alá helyezi a rendszereket.

Központifűtés és gázhálózatrendszer szerelő szakképesítés: központifűtési rendszert, gázellátórendszert épít, karbantart.

Épület és szerkezetlakatos szakképesítés: vasból, acélból és egyéb fémes anyagból készült lemezeket, idomokat, csöveket, vázakat és tartószerkezeteket munkál meg. Épületek és más építmények szerkezeti fémvázainak összeszerelését, felállítását és szétszerelését végzi.

Gépi és CNC forgácsoló szakképesítés: gépalkatrészt gyárt, alakít, javít, esztergálási, marási, fúrási, köszörülési, finomfelületi megmunkálásokat, szerszámélezést, vezérelt gépeken forgácsolási munkákat végez.

Hegesztő szakképesítés: fém alkatrészek hegesztését és vágását végzi gázláng, villamos ív, ill. fémolvasztásos vágására vagy egybeolvasztására szolgáló más hőforrások segítségével.

Ipari gépész szakképesítés: az iparban használt gépek, berendezések javítását, karbantartását, az üzemszerű működésük biztosítását végzi. E tevékenységekkel összefüggésben alkatrész felújítási, szerelési, beüzemelési és adminisztrációs feladatokat lát el.

Kőműves szakképesítés: az épületek és épületrészek létesítése, javítása, karbantartása, felújítása és bontása.

Burkoló szakképesítés: kültéri és beltéri felületek hidegburkolását végzi.

Festő, mázoló, tapétázó szakképesítés: a szakszerű felületdiagnosztika, felület előkészítése, előkezelése, festés, mázolás, díszítés, tapétázás, vékonyvakolat felhordása, felújítási munkák végzése.

Ács szakképesítés: az építőiparban előforduló famunkálatokat végez, faszerkezetek, fedélszerkezeteket, stabil gerendaszerkezetek elkészítésével foglalkozik, illetve beépíti az előre legyártott faszerkezeteket. Ezen kívül zsaluzatokat és állványzatokat szakszerűen épít, bont, átalakít és karbantart. .

Karosszérialakatos: gépjármű karosszériák, karosszéria elemek és tartozékaik felújítását, kisjavítását, futójavítását, karosszéria elemek, illetőleg a teljes karosszéria cseréjét végzi.

Járműfényező: gépjármű karosszériák teljes körű fényezését, javító fényezését, díszítő fényezését végzi.

A járványügyi készültség időszak védelmi intézkedéseit szabályozó 431/2020 (IX.18) Korm. rendelet értelmében 2020. október 1-jétől az intézmény területére

a.) az ott foglalkoztatott személyen,

b.) az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen,

c.) a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn,

d.) a gyermeken, illetve a tanulón és

e.) a gyermeket, illetve a tanulót kísérő nagykorú személyen

kívül más személy nem léphet be.

Ha a tanulót intézménybe kísérő nagykorú személy maszkot visel, az intézmény területére a testhőmérséklet-mérési pontig beléphet.

A belépésre jogosultak kötelesek alávetni magukat a testhőmérséklet ellenőrzésnek. Ha a mérés eredménye meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket (37,8 Celsius-fok) az intézmény területére az a.) – c.) pontban meghatározott személyek és a nagykorú tanulók számára a belépés tilos. A kiskorú tanulókat a többi tanulóktól elkülönítjük és értesítjük a szülőt vagy törvényes képviselőt.