Aktuális beiskolázás

 Cím: 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53.  •  OM azonosító: 203045 004

Telefon: (42) 512-320

Igazgató: Gazda Sándor Mihály  •  Pályaválasztási felelős: Boros Tibor

Honlap: www.inczedy.hu  •  E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu

 

A 2019/2020-as tanév meghirdetett képzései

 

Iskolánkban felvételi vizsgát nem tartunk, a felvétel alapja az általános iskolai bizonyítvány 7. év végi és 8. félévi összes tantárgyi osztályzat átlaga.

Szakgimnáziumi oktatás

Képzési idő: 4 év + 1 év OKJ-s szakképesítés

 

Belső kód

Ágazat

Választható

nyelv

Sikeres érettségi vizsga után betölthető munkakör 13. évfolyamon szerezhető OKJ-s szakképesítések
411 XIII. Informatika angol 52 481 02 Irodai informatikus 54 481 01 CAD-CAM informatikus
412 XIII. Informatika angol 52 481 02 Irodai informatikus 54 481 06 Informatikai

rendszerüzemeltető

413 VII. Bányászat angol / német 31 582 01 Csőhálózatszerelő 54 544 03 Gázipari technikus
414 XL. Közlekedés, szállítmányozás és logisztika angol 51 344 11 Vállalkozási

ügyintéző

54 841 11  Logisztikai és

szállítmányozási ügyintéző

 

A képzés első szakasza – a közismereti és az ágazati képzés után – szakmai érettségi vizsgával zárul. A sikeres érettségi vizsgát tevők munkakör betöltésére jogosító képesítést kapnak.

A második szakaszban 13. évfolyamon OKJ-s szakképzés folyik, amely szakmai vizsgával zárul.

Sikeres felvétel esetén a beiratkozás előtt szakmai egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges. Kollégiumot minden igénylőnek biztosítunk.

Szakközépiskolai oktatás
Képzési idő: 3 év szakmai oktatás + 2 év érettségi

 

Belső kód

Szakmacsoport

Választható szakmák OKJ szakmaszám Ösztöndíj
431 Gépészet Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő 34 582 12 ösztöndíjas szakma
433 Gépészet Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 34 582 09
435 Gépészet Épület- és szerkezetlakatos 34 582 03 ösztöndíjas szakma
439 Gépészet Gépi forgácsoló 34 521 03 ösztöndíjas szakma
436 Gépészet Hegesztő 34 521 06 ösztöndíjas szakma
438 Gépészet Ipari gépész 34 521 04 ösztöndíjas szakma
441 Építészet Kőműves 34 582 14
445 Építészet Burkoló 34 582 13 ösztöndíjas szakma
443 Építészet Festő, mázoló, tapétázó 34 582 04
442 Építészet Ács 34 582 01 ösztöndíjas szakma
451 Közlekedés Karosszérialakatos 34 525 06
452 Közlekedés Járműfényező 34 525 03

 

Sikeres felvétel esetén a beiratkozás előtt szakmai egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges. Szakközépiskolában angol nyelven folyik az idegen nyelv oktatása. A szakközépiskola 3 év után szakmai vizsgával zárul, majd lehetőség van újabb 2 év alatt az érettségi megszerzésére. Kollégiumot minden igénylőnek biztosítunk.

Pályaválasztási nyílt napok: 2018. november 12-13. (hétfő-kedd) 800-1200-ig

Pályaválasztási szülői értekezlet: 2018. november 14. (szerda) 1600

 

 

www.inczedy.hu                                        www.nyiregyhaziszc.hu

 Az iskola célja: Általános műveltséggel és korszerű szakmai ismeretekkel rendelkező szakemberek nevelése az építőiparban, gépészetben, közlekedésben, informatikában, kereskedelemben érdekelt szervezetek részére, valamint tanulóink felkészítése a felsőfokú intézményekben való tanulásra.

Kiemelt feladatnak tekintjük:

  • a magyar- és egyetemes kultúra értékeinek elsajátítását;
  • az idegen nyelvi képzést;
  • a tanulók szakmai felkészítését, a vállalkozói szemlélet formálását, a képességek kialakítását;
  • az önfejlesztés és önmegvalósítás képességeinek kialakítását;

A 2019/2020-as tanévben tervezett szakgimnáziumi oktatás.

Informatika: A sikeres érettségi vizsga után betölthető munkakör: Irodai informatikus: a kis- és közepes vállalat, intézmény, szervezet informatikáért felelős vezetőjének közvetlen munkatársa, vagy kihelyezett informatikai szolgáltatásokat végző cégben első szintű támogatói feladatokat lát el.

Érettségi után: Informatikai rendszerüzemeltető: az informatikai, hálózati ismeretei birtokában részt vesz a munkahely infokommunikációs hálózatának kialakításában és működtetésében. Együttműködésre képes a rendszerszervezőkkel, szoftverfejlesztőkkel.

Érettségi után: CAD-CAM informatikus: Feladata alkatrészek, összeállítások CAD szoftverrel történő modellezése, a termékről reprezentatív műszaki dokumentáció készítése. Feladata az alkatrészek megmunkálásának CAM szoftverrel való tervezése, a szükséges szerszámok kiválasztása, a szerszámpályák generálása. A megmunkálást szimuláción keresztül ellenőrzi, ha szükséges, korrekciót, javítást végez. Az elkészült szerszámpályákat az alkalmazott CNC vezérlőhöz illeszti. A tervezés eredményeként készült CNC programot szerszámgépre illeszti, elvégzi a felszerszámozást és a szerszámbemérést.

Bányászat: A sikeres érettségi vizsga után betölthető munkakör: Csőhálózatszerelő: Csöveket, csőkötéseket szerel. Függőleges csőterveket, vízszintes alaprajzokat értelmez, gáztervekhez anyag- és eszköz igényt állít össze. Gépek, berendezések, egyéb technikai eszközök állapotát ellenőrzi, biztonsági berendezéseket működtet.

Érettségi után: Gázipari technikus: A földgáz-szolgáltatás területén gázelosztó hálózatok üzemeltetésében, felügyeletében, karbantartásában vesz részt. Kiválasztja, csatlakoztatja, beszabályozza, javítja és karbantartja a különböző gáztüzelő berendezéseket. Részt vesz a gáz mennyiségmérők javításában, hitelesítésében. Tüzeléstechnikai, energetikai és károsanyag-emissziós méréseket végez.

Közlekedés, szállítmányozás és logisztika: A sikeres érettségi vizsga után betölthető munkakör: Vállalkozási ügyintéző: közreműködik a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában.

Érettségi után a Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző: rendelések, beszerzések, értékesítés (termék, szolgáltatás) lebonyolítását, nemzetközi szállítással, szállítmányozással kapcsolatos ügyintézői tevékenységek, raktári, árutovábbítási feladatok ellátását végzi, folyamatos kapcsolatot tart a partnerekkel, ügyfelekkel.

A 2019/2020-as tanévben tervezett szakközépiskolai képzésben választható szakmák.

Víz, csatorna és közmű-rendszerszerelő szakképesítés: tervek alapján különböző csőanyagokból víz, tűzivíz, csatorna, közmű és technológiai hálózatokat épít ki. Egyedi és központi berendezési tárgyakat, használati meleg víz termelőket, hőcserélőket, csapolókat és szerelvényeket szerel fel, épít be. Nyomáspróbát végez és feltölti, nyomás alá helyezi a rendszereket.

Központifűtés és gázhálózat rendszerszerelő szakképesítés: központifűtési rendszert, gázellátórendszert épít, karbantart.

Épület és szerkezetlakatos szakképesítés: vasból, acélból és egyéb fémes anyagból készült lemezeket, idomokat, csöveket, vázakat és tartószerkezeteket munkál meg. Épületek és más építmények szerkezeti fémvázainak összeszerelését, felállítását és szétszerelését végzi.

Gépi forgácsoló szakképesítés: gépalkatrészt gyárt, alakít, javít, esztergálási, marási, fúrási, köszörülési, finomfelületi megmunkálásokat, szerszámélezést, vezérelt gépeken forgácsolási munkákat végez.

Hegesztő szakképesítés: fém alkatrészek hegesztését és vágását végzi gázláng, villamos ív, ill. fémolvasztásos vágására vagy egybeolvasztására szolgáló más hőforrások segítségével.

Ipari gépész szakképesítés: az iparban használt gépek, berendezések javítását, karbantartását, az üzemszerű működésük biztosítását végzi. E tevékenységekkel összefüggésben alkatrész felújítási, szerelési, beüzemelési és adminisztrációs feladatokat lát el.

Kőműves szakképesítés: az épületek és épületrészek létesítése, javítása, karbantartása, felújítása és bontása.

Burkoló szakképesítés: kültéri és beltéri felületek hidegburkolását végzi.

Festő, mázoló, tapétázó szakképesítés: a szakszerű felületdiagnosztika, felület előkészítése, előkezelése, festés, mázolás, díszítés, tapétázás, vékonyvakolat felhordása, felújítási munkák végzése.

Ács szakképesítés: az építőiparban előforduló famunkálatokat végez, faszerkezetek, fedélszerkezeteket, stabil gerendaszerkezetek elkészítésével foglalkozik, illetve beépíti az előre legyártott faszerkezeteket. Ezen kívül zsaluzatokat és állványzatokat szakszerűen épít, bont, átalakít és karbantart. .

Karosszérialakatos: gépjármű karosszériák, karosszéria elemek és tartozékaik felújítását, kisjavítását, futójavítását, karosszéria elemek, illetőleg a teljes karosszéria cseréjét végzi.

Járműfényező: gépjármű karosszériák teljes körű fényezését, javító fényezését, díszítő fényezését végzi.