Monthly Archives: március 2020

Tájékoztatás intézményi gyermekétkeztetés igényléséről

Tisztelt Szülő / Gondviselő!

Amint az ismert, a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével veszélyhelyzetet kihirdetéséről döntött Magyarországon, ezt követően rendkívüli iskolai tanítási szünet elrendelésére került sor.

Az Önkormányzat – a gyermekek érdekeit, szükségleteit figyelembe véve – az arra jogosultak részére a különleges jogrend időszaka alatt is megszervezi a gyermekétkeztetést.

Fentiek alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy az intézményi gyermekétkeztetés igénylésére (EBÉD) továbbra is lehetőség van. Általános iskolásoknak lehetőségük van tízórait és uzsonnát is kérni. A 2019/2020-as tanévre étkeztetésre korábban leadott igények a veszélyhelyzet kihirdetését követő tanítási naptól törlésre kerültek. Aki továbbra is szeretné, hogy gyermeke részére biztosítsuk az étkezést – változatlan térítési díjak mellett, és a jogszabály szerint járó kedvezmények (ingyenesség, 50 % -os térítési díj) változatlan igénybevételével – , annak jeleznie kell a Közintézményeket Működtető Központ felé 2020.03.26. (csütörtök) 9.30-ig az alábbi e-mail címen, vagy telefonon:

Ezt követően minden héten csütörtök 9.30-ig jelezhető lemondás vagy új igénylés.

Az igénylésben szerepeltetni kell az alábbi adatokat:

  • szülő / gondviselő neve
  • gyermek neve, iskolája neve, osztálya
  • az igényelt étkezési forma megnevezése (EBÉD, TÍZÓRAI, UZSONNA)
  • szülő / gondviselő telefonszáma

A megrendelt étel egyszer használatos edényben történő elvitelére a kijelölt átvételi helyekről – melyekről később adunk tájékoztatást, 2020. 04.01 – től hétköznapokon van lehetőség 11.00 és 12.00 óra között.

A térítési díjak kiszámlázása, és befizetése a korábbi rendnek megfelelően történik.

Tájékoztatom továbbá, hogy személyes ügyfélfogadás Közintézményeket Működtető Központban jelenleg szünetel.

 

Nyíregyháza, 2020.03.24.

 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

A koronavírus járvány terjedése miatt a kormány az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött.

Az új munkarendben 2020. március 16-tól, azaz a mai naptól a tanítás online felületeken folyik a Nyíregyházi Szakképzési Centrum minden tagintézményében. Ez egy más tanulástechnológiai lehetőség, nem szabadidő. Az oktatás a továbbiakban is zavartalanul folytatódik.

Minden diákot az osztályfőnöke, szaktanára keresni fog a teendőkkel kapcsolatban. A tananyagot elsősorban elektronikus úton juttatjuk el a tanulók felé. A házi feladatot az e-Kréta rendszerben teszik közzé a szaktanárok. További segédanyagokat az iskolák illetve a szaktanárok által megválasztott digitális platformon fogjuk megosztani. A számonkérés formájáról a tanulókat ugyancsak elektronikus formában értesíteni fogják a szaktanárok. Az érdemjegyeket az e-Kréta rendszerben fogjuk megjeleníteni.

Az iskolák hétfőtől csütörtökig 8:00-16:30 között, pénteken 8:00-14:00 között tartanak nyitva. Kérünk mindenkit, hogy az adott tagintézmény felkeresése előtt az iskola telefonszámán érdeklődjenek ennek menetéről!

Az új munkarend kialakítására létrehoztuk a Nyíregyházi Szakképzési Centrum vezetőiből és a tagintézmények igazgatóiból álló Operatív munkacsoportot, melynek feladata kidolgozni a tantermen kívüli digitális munkarend egységes szabályait.

A kapcsolattartás érdekében kérjük Önöket, hogy folyamatosan kísérjék nyomon az e-Kréta rendszert, valamint a Centrum és a tagintézmények honlapjait, Facebook felületeit.
Számítunk az Önök együttműködésére. Köszönjük megértésüket!
Kérdésével, észrevételével forduljon hozzánk bizalommal az alábbi e-mail címen: centrum@nyiregyhaziszc.hu

Nyíregyháza, 2020. 03.16.
Gurbánné Papp Mária főigazgató

A koronavírus miatti új munkarend bevezetése

Tisztelt Szülők!
Kedves Tanulók!

A koronavírus járvány terjedése miatt a Kormány “A koronavírus miatti új munkarend bevezetéséről a köznevelési és szakképzési intézményekben” című 1102/2020 számú határozatában az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött.
2020. március 16. napjától az oktató-nevelő munka tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. Ez azt jelenti, hogy az új munkarendben a tanulók részére tilos az intézmények oktatási célú látogatása.
Ezért minden tanulót arra kérünk, hogy 2020. március 16-án hétfőtől kezdve maradjon otthon és figyelje a KRÉTA alkalmazásban megjelenő tájékoztatásainkat. Itt megjelennek majd az otthon elsajátítandó tananyagok és a beadandó feladatok, amelyeket a visszaküldésük után értékelünk.
A tantermen kívüli, digitális munkarend időtartama alatt a tanulók lehetőleg kerüljék a nagyobb csoportos találkozásokat, közös programokat.
Kérjük a tanulóinkat és a szülőket, hogy együttműködésükkel segítsék elő a tanév eredményes befejezését!

Köszönettel:
Gazda Sándor Mihály
igazgató

Kedves kollégista diákok, kedves szülők!

2020. március 16-tól a diákok nem látogathatják az iskolát.
 
Ugyanakkor lehetőséget biztosítunk arra, hogy a kollégiumban maradt, az otthoni tartózkodáshoz szükséges holmikat a diákok elvigyék.
 
Ezért az Inczédy kollégiumban hétvégi ügyeletet tartunk.
Az ügyelet ideje:
– 2020. március 14 szombat 14:00-20:00
– 2020. március 15 vasárnap 8:00-20:00
Az ügyelet ideje alatt csak a szükséges holmik elvitelére van lehetőség.
Teljes kiköltözésről nincs szó!
 
Bármilyen kérés, probléma esetén hívható:
Juhász Ernő +36-70-199-5610

„Határtalanul magyar”

2020. 03. 02.

A Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium prezentációs versenyt hirdetett. Célja, hogy a versenyzők egy határon túli költő, író pályáját vagy életének fontos mozzanatait mutassák be. Az Inczédy Szakgimnáziumából Márton Kinga 10.B osztályos tanuló készült fel a versenyre, a prezentációhoz technikai segítséget Kóka Evelin 10.B osztályos tanuló nyújtotta. Lelkiismeretes felkészülésüket és színvonalas prezentációjukat a zsűri Emléklappal jutalmazta. A versenyen egyedüli résztvevőként képviseltük a Nyíregyházi Szakképzési Centrumot.

Büszkék vagyunk a diákjainkra.

Felkészítő Dr. Fábiánné Ibolya könyvtárostanár

 

„Who Knows More” About Victorian Age országismereti verseny

      1. 02. 27.

A vetélkedő két fordulóban zajlott, a 2019. szeptemberében meghirdetett felhívásra 4 fős csoportok alakultak, és egy előzetes feladatot, projektmunkát készítettek, és küldtek el e-mailben 2019. december 20-ig. A projekt egy videó készítése volt, melyben a tanulók, mintegy „időutazás” formájában, vagy riportot készítettek egy korabeli személlyel, vagy egy korabeli „TV-híradót” alkottak, természetesen angolul. A 2. fordulóban feladatokat oldottak meg, igaz-hamis, keresztrejtvény, zenei fejtörő és Quiz formájában játékosan, melyekhez modern digitális eszközöket (tablet, Kahoot program, laptop) is igénybe vettünk. A vetélkedőn 8 csapat vett részt a Szakképzési Centrum négy iskolájából, ÉVISZ, Sipkay, Wesselényi és az Inczédy vendéglátó iskolaként. A tanulók értékes, szép jutalmakat kaptak, és a verseny során vendéglátásban részesültek. Összességében, jó hangulatú, kellemes délutánt töltöttünk együtt.

A rendezvény további fotói: https://drive.google.com/open?id=165OIC5FYOhHfI5kil9Z2pnzgCTtNRREg

felveteli_inczedy_2020