Álláslehetőség – gazdasági dolgozó

Nyíregyházi Szakképzési Centrum

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nyíregyházi SZC Inczédy György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

gazdasági dolgozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tagintézményben a gazdasági feladatok ellátása, kötelezettségvállalások készítése, analitikus nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatások teljesítése, kapcsolattartás a könyveléssel, könyvelési anyag előkészítése, egyeztetése, főkönyvi könyveléssel történő egyeztetések, feladások, leltározási feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • középfokú képesítés, legalább középfokú pénzügyi végzettség
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felsőfokú szakirányú végzettség
 • mérlegképes könyvelői végzettség államháztartási szakon
 • oktatási intézményben szerzett pénzügyi gyakorlat
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, igazoló okmányok másolata,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
 • motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közlés),
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításhoz.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. október 01.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gazda Sándor Mihály igazgató nyújt, a +36-20/926-4123-as telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi SZC Inczédy György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma telephelyére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 41-40/NYIRSZC/2018. valamint a beosztás megnevezését: gazdasági ügyintéző

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat visszavonására, valamint arra, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.inczedy.hu honlapon szerezhet.