“ÉRTED-ÉRTED?” ALAPÍTVÁNY

Alapítvány logo

Köszönettel vesszük adójának 1%-os felajánlását!

Az alapítvány adószáma: 18799956-1-15

Az alapítvány működési területe: A Nyíregyházi SZC Inczédy György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53.

Az alapítvány célja, tevékenysége:

Hátrányos és veszélyeztetett tanulók segítése

 • Az alapítvány tartós és közérdekű célja az iskola hátrányos helyzetű, nehéz anyagi körülmények között élő szülők gyermekének – ha magatartása és tanulmányi eredménye miatt arra érdemes – anyagi támogatása.
 • Hátrányos körülmények között élő tanulók tanulmányi előmenetelének segítése, a szülők anyagi terhei egy részének átvállalása.
 • A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok támogatása.
 • A tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzését, feltárását, megszűntetését segítő programok díjazása.
 • A prevenciót segítőszemléltető eszközök vásárlása. A megelőzésben részt vevő előadók jutalmazása.
 • A nem magyar állampolgárságú és roma tanulók beilleszkedésének segítése.

Tehetséggondozás

 • Kiemelkedő tanulmányi eredmények díjazása.
 • A tanintézet hírnevét öregbítő sikerekben résztvevő tanulók anyagi elismerése.
 • A szaktárgyi és szakmai versenyeket elért tanulók oktatóinak, felkészítő tanárainak jutalmazása.
 • A kiemelkedő kulturális és sporteredményeket elért tanulók, valamint a felkészítőik munkájának anyagi elismerése.

Egyéb célok

 • Az iskolai rendezvények és ünnepélyek színvonalának eléréséhez szükséges eszközök beszerzésének támogatása.